เกมหมากรุกสากลออนไลน์ฟรี เล่นได้ทันทีในรูปลักษณ์ที่สะอาดตา โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน, ไม่มีโฆษณา, ไม่ต้องการปลั๊กอิน, เล่นหมากรุกกับคอมพิวเตอร์หรือเพื่อน หรือสุ่มคู่แข่งก็ได้
เล่น
สร้างเกม ทัวร์นาเมนต์ มหกรรมไซมัลเทเนียส
เรียนรู้
ฝึก เปิดหมาก พิกัด
รับชม
Lichess TV เกมในขณะนี้ คลังวิดีโอ
ชุมชน
ผู้เล่น สถิติระดับคะแนน ทีม ห้องอภิปราย คำถาม-คำตอบ
เครื่องมือ
กระดานวิเคราะห์ ตัวแก้ไขกระดาน นำเข้าเกม ค้นหาเชิงลึก
ไทย
ลงชื่อเข้า
  
 กำลังเชื่อมต่อใหม่
  1. Forum
  2. Lichess Feedback
  3. game chat

Anonymous #1

why can spectators not view game chat.

or talk in game chat, too. can we have this?

Anonymous #2

PLEASE GOD NO

What's wrong with cht room? I can not see anything there, even my own words.

it works for me

Specialist, what browser are you using? name+version will help me diagnose the problem

Anonymous #6

thiballt why can't spectators view chat

Anonymous #7

we want to view chat as a spectator

nah, chat is private.

I quite ageee - view the game, by all means, but person-to -person discussions between players should remain just that. People can use the 'general' chat (those that can see it) if they want to
trade banalities (and there's so much of that, I'm not especially sorry to have lost the facility!)

Anonymous #10

"nah, chat is private"

why. you should explain if you're going to say stuff like that.